Sverige 3.0

Vad får dig att känna dig stolt över att vara svensk?
När känner du dig inte hemma och välkommen i Sverige?
Vilket samhälle drömmer du om att vara en del av?
Vilken fråga behöver jag ställa mig själv och andra för att bidra till det samhälle jag drömmer om?