Det är vi mot världen

Lisa, Sofie, Sophia och Jessica – ni är bättre än bäst!